Brzeski Holding S.A. Facebook Instagram

Rzut parteru i piętra domu (lewa strona drogi wewnętrznej):

Jugosławiańska_parter_A lewa strona drogi wewnętrznej.jpgJugosławiańska_pietro_A lewa strona drogi wewnętrznej.jpg

Rzut parteru i piętra domu (prawa strona drogi wewnętrznej):

Jugosławiańska_parter_A prawa strona drogi wewnętrznej.jpgJugosławiańska_piętro_A prawa strona drogi wewnętrznej.jpg