Brzeski Holding S.A.

D22 D21 D20 D19 D18 D17 D16 D15 D14 D13 SPRZEDANE

ETAP 1 (SPRZEDANE)

ETAP 2:

  • Dom D13 - DOSTĘPNY
  • Dom D14 - DOSTĘPNY
  • Dom D15 - DOSTĘPNY
  • Dom D16 - DOSTĘPNY
  • Dom D17 - DOSTĘPNY
  • Dom D18 - DOSTĘPNY
  • Dom D19 - DOSTĘPNY
  • Dom D20 - DOSTĘPNY
  • Dom D21 - DOSTĘPNY
  • Dom D22 - DOSTĘPNY